velkommen
Bunaden gir lokal samhørighet, samtidig
som den er et helt personlig antrekk. Ditt eget!
Slik tar du vare på tradisjoner og gjør
dem til dine egne.
Berg, 8920 Sømna
Telefon 75 02 83 50 - Mobil 909 80 428