mannsbunad              
for Nordland og Troms        

I 1924 ble den første mannsbunaden laget. Den ble sydd av skredder Cornelius Jacobsen i Harstad til Johs. Eidnes som
hadde samlet inn bakgrunnsmateriale til bunaden. Kildematerialet kommer fra ulike steder i Nordland og Troms, og bygger
på gammel klestradisjon fra områdene. Vesten til denne bunaden er selve stasplagget. Her kan velges mellom flere
stoff-varianter fritt etter egen smak.To forskjellige damaskstoff og et ensfarget ullstoff er valgmulighetene i dag.
Mannsbunaden for Nordland og Troms konfeksjonssyes hos Solhjell Bunader.

Guttebunad for Nordland og Troms
Bunaden er utarbeidet så likt mannsbunaden som mulig.
Det er her tatt spesielle hensyn til vekst slik at bunaden kan forandres for å benyttes lengst mulig.